FREE DELIVERY OVER 50€ for EU and 50£ for the UK

CO2-neutraliteit

In 2018 steeg de koolstofuitstoot wederom. Wetenschappers waarschuwen dat een vermindering van broeikasgassen dringend noodzakelijk is om de klimaatdoelen te bereiken en de opwarming van de aarde en zijn verwoestende gevolgen zo gering mogelijk te houden.

De weg naar CO2-neutraliteit

CO2 Neutral Supply Chain

De weg naar een duurzamere wereld bestaat uit twee delen: het verminderen van broeikasgassen en het beschermen van natuurlijke leefgebieden. Wij zetten ons in voor de vermindering van plasticafval, maar we zullen de uitstoot van broeikasgassen ook niet vergeten. Daarom is onze distributie- en transportketen koolstofneutraal, gecertificeerd door het CO2Logic Label.

Broeikasgassen zijn verantwoordelijk voor het opwarmen van de aarde. De vervuilende stoffen vormen een deken in de atmosfeer. Dit deken vangt de hitte en werkt als een isolatielaag. Het proces verwarmt onze aard, en leidt tot tal van ongewenste gebeurtenissen zoals extreem weer (bijv. overstromingen, hittegolven, enz.) of bedreiging van wilde dieren.

Als we allemaal nú in actie komen, is het nog steeds mogelijk om een duurzame wereld te creëren die we met trots achter kunnen laten aan onze kinderen!

Hoe verkleinen wij onze koolstofvoetafdruk?

We verminderen onze eigen afvalproductie en uitstoot van broeikasgassen zo veel mogelijk. Maar voor ons dit is nog niet genoeg. We zijn vastbesloten om koolstofneutraal te worden.

Om dit te bereiken berekenen wij de totale milieu-impact van onze distributieketen samen met het CO2Logic Label. We berekenen de hele tocht van elk product, van de productie tot de aankomst bij de klant. De verzendmethode, de lengte van de reis en het gewicht worden nauwkeurig gecontroleerd om een goed beeld van de emissies te kunnen krijgen.

De uitstoot van broeikasgassen vindt wereldwijd plaats, dus een toename of afname binnen één land heeft invloed op de rest van de wereld. Een mondiaal vermindering wordt mogelijk door koolstofcompensatie: een vrijwillige maatregel om de uitstoot van broeikasgassen elders in de wereld te verminderen. Deze projecten zijn over het algemeen het meest efficiënt in ontwikkelingslanden vanwege het hogere rendement van apparaten in ontwikkelde landen.

Wij kozen ervoor om onze impact op het klimaat te compenseren door een milieuproject in Malawi te ondersteunen.

Efficiënte kooktoestellen in Malawi

Malawi is een ontwikkelingsland in Zuidoost-Afrika. Deze staat is één van de armste landen ter wereld.

De meerderheid van de bevolking gebruikt biomassa voor het koken (bijv. hout, houtskool, mest of gewasresten). Helaas heeft het verbranden van deze grondstoffen een aanzienlijke impact op het milieu en geven broeikasgassen af aan de atmosfeer.

Het landschap van Malawi wordt gedomineerd door uitgestrekte gebieden tropisch regenwoud. Deze waardevolle natuurlijke leefomgeving is echter in gevaar vanwege ontbossing. Dit gedeeltelijk door de vraag naar biomassa voor het verwarmen van fornuizen.

Picture of Malawi Stoves

Om dit probleem op te lossen, ondersteunen wij een klimaatproject in het Afrikaanse land. Dit project biedt zeer efficiënte kooktoestellen aan het volk. De kooktoestellen helpen de bevolking om het verbruik van biomassa terug te dringen naar de helft van het huidige verbruik.

Naast de aanzienlijke milieuvoordelen van het project, biedt het ook ondersteuning aan de bevolking van Malawi. Door de behoefte aan kostbaar hout en houtskool te verminderen wordt hun koopkracht vergroot en een positieve bijdrage aan hun levensonderhoud geleverd.