FREE DELIVERY OVER 50€ for EU and 50£ for the UK

Privacybeleid

Op deze pagina vindt u meer informatie over:


Wat doen wij met uw informatie
Toestemming
Openbaarmaking
Shopify
Diensten van derden
Beveiliging
Cookies
Toestemmingsleeftijd
Wijzigingen aan dit Privacybeleid
Vragen en contactinformatie

In dit privacybeleid wordt uiteengezet hoe bambaw.com de informatie gebruikt en beschermt die u Bambaw geeft wanneer u deze website gebruikt.

Bambaw doet er alles aan om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd. Indien wij u vragen om bepaalde informatie te verstrekken aan de hand waarvan u bij het gebruik van deze website kunt worden geïdentificeerd, dan kunt u er zeker van zijn dat deze informatie alleen zal worden gebruikt in overeenstemming met dit privacybeleid.

Bambaw kan dit beleid van tijd tot tijd wijzigen door deze pagina bij te werken. U dient deze pagina van tijd tot tijd te controleren om er zeker van te zijn dat u het eens bent met eventuele wijzigingen.

Sectie 1 - Wat doen wij met uw informatie

Wanneer u iets in onze winkel koopt, verzamelen wij, als onderdeel van het koop- en verkoopproces, de persoonlijke informatie die u ons geeft, zoals uw naam, adres en e-mailadres.

Wanneer u in onze winkel rondkijkt, ontvangen wij ook automatisch het internetprotocoladres (IP-adres) van uw computer om ons informatie te geven die ons helpt om meer te weten te komen over uw browser en besturingssysteem.

Met uw toestemming kunnen wij u e-mails over onze winkel, nieuwe producten en andere updates sturen.

Hoe krijgt u mijn toestemming?

Wanneer u ons persoonlijke informatie verstrekt om een transactie te voltooien, uw creditcard te verifiëren, een bestelling te plaatsen, een levering te regelen of een aankoop terug te sturen, gaan wij ervan uit dat u ermee instemt dat wij deze informatie uitsluitend voor die specifieke reden verzamelen en gebruiken.

Indien wij om uw persoonsgegevens vragen voor een secundaire reden, zoals marketing, zullen wij u ofwel rechtstreeks om uw uitdrukkelijke toestemming vragen, ofwel u de gelegenheid bieden om nee te zeggen.

Hoe trek ik mijn toestemming in?

Indien u na uw toestemming van mening verandert, kunt u uw toestemming om contact met u op te nemen, voor het verder verzamelen, gebruiken of vrijgeven van uw informatie, te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen via adm@brolutions.eu

Sectie 3 - Openbaarmaking

Wij kunnen uw persoonlijke informatie vrijgeven indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn of indien u onze Servicevoorwaarden schendt.

Sectie 4 - Shopify

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Zij voorzien ons van het online e-commerce-platform dat ons in staat stelt om onze producten en diensten aan u te verkopen.

Uw gegevens worden opgeslagen via de gegevensopslag en databases van Shopify en de algemene Shopify-applicatie. Zij slaan uw gegevens op een beveiligde server achter een firewall op.

Betaling

Als u kiest voor een directe betalingsgateway om uw aankoop te voltooien, dan slaat Shopify uw creditcardgegevens op. Het wordt versleuteld via de Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS).

De gegevens van uw aankooptransactie worden slechts zo lang opgeslagen als nodig is om uw aankooptransactie te voltooien. Nadat dat is gebeurd, wordt uw informatie over de aankooptransactie gewist.

Alle gateways voor directe betalingen voldoen aan de normen van PCI-DSS, zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, die een gezamenlijke inspanning is van merken zoals Visa, Mastercard, American Express en Discover.

De PCI-DSS-voorschriften helpen om de veilige verwerking van kredietkaartinformatie door onze winkel en zijn dienstverleners te verzekeren.

Voor meer informatie kunt u ook de Servicevoorwaarden (https://www.shopify.com/legal/terms) of Privacyverklaring (https://www.shopify.com/legal/privacy) van Shopify lezen.

Sectie 5 - Diensten van derden

In het algemeen zullen de door ons gebruikte externe dienstverleners uw informatie alleen verzamelen, gebruiken en openbaar maken voor zover dat nodig is om hen in staat te stellen de diensten die zij aan ons verlenen, uit te voeren.

Bepaalde externe dienstverleners, zoals betalingsgateways en andere verwerkers van betalingstransacties, hebben echter hun eigen privacybeleid met betrekking tot de informatie die wij aan hen moeten verstrekken voor uw aankoop gerelateerde transacties.

Wij raden u aan het privacybeleid van deze dienstverleners te lezen, zodat u weet hoe zij met uw persoonlijke gegevens omgaan.

Vergeet niet dat bepaalde dienstverleners zich in een ander rechtsgebied dan u of wij kunnen bevinden of daar faciliteiten kunnen hebben. Dus als u ervoor kiest om door te gaan met een transactie waarbij de diensten van een externe dienstverlener betrokken zijn, dan kan uw informatie onderworpen worden aan de wetten van het rechtsgebied/de rechtsgebieden waar die aanbieder of zijn faciliteiten zich bevinden.

Zodra u de website van onze winkel verlaat of wordt doorverwezen naar een website of toepassing van een derde partij, bent u niet langer onderworpen aan dit Privacybeleid of de Servicevoorwaarden van onze website.

Links

Wanneer u op links in onze winkel klikt, kunnen deze u van onze site wegleiden. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacypraktijken van andere sites en raden u aan hun privacyverklaringen te lezen.

Sectie 6 - Beveiliging

Om uw persoonlijke informatie te beschermen, nemen wij redelijke voorzorgsmaatregelen en volgen wij de beste praktijken in de sector om ervoor te zorgen dat deze niet ongepast verloren gaat, misbruikt, geopend, onthuld, gewijzigd of vernietigd wordt.

Als u ons uw creditcardinformatie verstrekt, wordt de informatie gecodeerd met behulp van de SSL-technologie (Secure Socket Layer) en opgeslagen met een AES-256-codering.

Hoewel geen enkele overdrachtsmethode via het internet of elektronische opslag 100% veilig is, volgen wij alle PCI-DSS-vereisten en passen wij aanvullende algemeen aanvaarde industrienormen toe.

Sectie 7 - Cookies

Hier is een lijst van cookies die wij gebruiken. We hebben ze hier opgesomd zodat u kunt kiezen of u al dan niet van cookies gebruik wenst te maken.

  • _session_id, unieke token, sessiegebonden, hiermee kan Shopify informatie over uw sessie opslaan (verwijzer, landingspagina, enz.).
  • _shopify_visit, geen gegevens opgeslagen, Blijft 30 minuten bestaan vanaf het laatste bezoek, Wordt gebruikt door de interne statistiekentracker van onze websiteprovider om het aantal bezoeken te registreren.
  • _shopify_uniq, geen gegevens opgeslagen, vervalt om middernacht (voor de bezoeker) van de volgende dag, Telt het aantal bezoeken aan een winkel door een enkele klant.
  • cart, unieke token, blijft 2 weken bestaan, bewaart informatie over de inhoud van uw winkelwagen.
  • _secure_session_id, unieke token, sessiegebonden.
  • storefront_digest, unieke token, onbepaald Als de winkel een wachtwoord heeft, wordt dit gebruikt om te bepalen of de huidige bezoeker toegang heeft.

Sectie 8 - Toestemmingsleeftijd

Door deze site te gebruiken, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont, of dat u meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont, en dat u ons toestemming hebt gegeven om een van uw minderjarige afhankelijke personen deze site te laten gebruiken.

Sectie 9 - Wijzigingen aan dit Privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen, lees het dus regelmatig.

Wijzigingen en verduidelijkingen worden onmiddellijk van kracht nadat zij op de website zijn geplaatst. Indien wij belangrijke wijzigingen aanbrengen in dit beleid, zullen wij u hier op de hoogte brengen van de wijzigingen, zodat u weet welke informatie wij verzamelen, hoe wij die gebruiken en onder welke omstandigheden wij die eventueel gebruiken en/of bekendmaken.

Als onze winkel wordt overgenomen of een fusie aangaat met een ander bedrijf, kunnen uw gegevens worden overgedragen aan de nieuwe eigenaars, zodat wij producten aan u kunnen blijven verkopen.

Vragen en contactinformatie

Indien u: toegang wenst tot de persoonlijke informatie die wij over u hebben, deze wenst te corrigeren, te wijzigen of te wissen, een klacht wenst in te dienen of gewoon meer informatie wenst, neem dan contact op met onze Privacy Compliance Officer op info@bambaw.com.