FREE DELIVERY OVER 50€ for EU and 50£ for the UK

Servicevoorwaarden

Deze website wordt beheerd door Bambaw. Op de gehele site verwijzen de termen “wij”, “ons” en “onze” naar Bambaw. Bambaw verstrekt deze website, met inbegrip van alle informatie, tools en diensten, vanaf deze website aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleidsmaatregelen en kennisgevingen die hier worden beschreven.

Door onze website te bezoeken en/of een aankoop bij ons te doen, neemt u deel aan onze “Dienst” en gaat u akkoord met de volgende voorwaarden (“Algemene voorwaarden”, “Voorwaarden”), met begrip van de algemene voorwaarden en beleidsmaatregelen waarnaar hierin wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn via een hyperlink.

Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gebruikers die browsers, verkopers, klanten, winkeliers en/of inhoudsbijdragers zijn.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door enig deel van de website te bezoeken of te gebruiken, gaat u akkoord met deze Servicevoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met alle voorwaarden in deze overeenkomst, mag u geen gebruik maken van de website of bijbehorende diensten. Indien deze Servicevoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding ervan uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige webshop worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden te allen tijde op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor om deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig op wijzigingen te controleren. Door deze website te blijven bezoeken of gebruiken na de bekendmaking van zulke wijzigingen, verklaart u akkoord te gaan met deze wijzigingen.

Onze webshop wordt gehost op Shopify Inc. Zij voorzien ons van het online e-commerce platform waarmee wij onze producten en diensten aan u kunnen leveren.

Deel 1 - Voorwaarden webwinkel

Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaart u tenminste meerderjarig te zijn in de staat of provincie waar u woont, of dat u meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont en dat u ons toestemming hebt gegeven om minderjarige afhankelijke personen gebruik te laten maken van onze website.

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, noch mag u bij het gebruik van de Dienst wetten overtreden die uw rechtsgebied gelden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechtwetten).

U mag geen virussen of andere destructieve code naar de website verzenden.
Een inbreuk op of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in de onmiddellijke beëindiging van de aan u verleende Diensten.

Deel 2 - Algemene voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde, om welke reden dan ook, aan eenieder onze dienst te weigeren.

U erkent dat uw gegevens (met uitzondering van uw betaalgegevens) onversleuteld kunnen worden overgedragen en dat dit (a) via verschillende netwerken kan plaatsvinden; en (b) tot wijzigingen kan leiden om aan de technische vereisten van de aangesloten netwerken of apparaten te voldoen. Betaalgegevens worden altijd versleuteld tijdens netwerkoverdracht.

U gaat ermee akkoord geen enkel deel van de Dienst, het gebruik van de Dienst, de toegang tot de Dienst of enig contact op de website waardoor de Dienst wordt verleend, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

De titels in deze overeenkomst zijn louter voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

Deel 3 - Juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie

Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld indien de informatie die beschikbaar is op deze website niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en mag niet worden beschouwd of gebruikt als enkele grond voor het nemen van besluiten zonder primaire, meer nauwkeurige, meer volledige of meer actuele informatiebronnen te raadplegen. Elke afhankelijkheid van het materiaal op deze website is op uw eigen risico.

Deze website kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt uitsluitend ter referentie aangeboden. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze website te allen tijde te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht om de informatie op onze website bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijk is om deze website op wijzingen te controleren.

Deel 4 - Wijzigingen van de dienst en prijzen

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Wij behouden ons het recht voor om de Dienst (of enig deel daarvan) te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te beëindigen.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of derden voor enige wijziging, prijswijziging, onderbreking of beëindiging van de Dienst.

Deel 5 - Producten of diensten

Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten kunnen in beperkte hoeveelheden beschikbaar zijn en kunnen enkel worden geretourneerd of geruild conform ons Levering & Retourbeleid.

Wij hebben alles in het werk gesteld om de kleuren en afbeeldingen van onze producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven in onze webwinkel. Wij kunnen echter niet garanderen dat de kleurweergave van uw monitor nauwkeurig zal zijn.

Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of Diensten aan een persoon, geografische regio of rechtsgebied te beperken.

Wij kunnen dit recht op een case-by-case basis uitoefenen. We behouden ons het recht voor om het aantal producten of diensten dat wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of prijzen zijn te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, naar eigen goeddunken van ons onderhevig aan verandering.

We behouden ons het recht voor om het aanbod van elk product te allen tijde te beëindigen. Elk aanbod voor een product of dienst op deze website is ongeldig waar verboden.

We garanderen niet dat de kwaliteit van door u gekochte of verkregen producten, diensten, informatie of ander materiaal aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Dienst zullen worden gecorrigeerd.

Deel 6 - Nauwkeurigheid van facturerings- en accountgegevens

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de aangekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren.

Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen die zijn geplaatst door dezelfde klantaccount en/of hetzelfde facturerings- en/of verzendadres gebruiken.

In het geval dat wij een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen wij u hiervan op de hoogte stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factureringsadres/telefoonnummer dat u bij de bestelling hebt opgegeven.

We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te weigeren die, naar ons eigen goeddunken, lijken geplaatst door handelaars, wederverkopers of distributeurs.

U gaat ermee akkoord om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountgegevens te verstrekken voor alle aankopen die u in onze webshop doet. U stemt ermee in om uw account en andere gegevens, met inbegrip van uw e-mailadres, creditcardinformatie en vervaldata, tijdig bij te werken, zodat we uw transacties kunnen verwerken en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Raadpleeg ons Levering & Retourbeleid voor meer informatie.

Deel 7 - Optionele tools

Wij kunnen u toegang verschaffen tot tools van derden waarover wij geen toezicht, controle of zeggenschap hebben.

U erkent en gaat ermee akkoord dat de toegang die wij tot deze tools in de “huidige staat” en “zoals verkrijgbaar” verlenen, zonder enige garanties, vertegenwoordiging of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor uw gebruik van optionele tools van derden.

Elk gebruik door u van de optionele tools die worden aangeboden door de website is geheel op eigen risico en naar eigen inzicht. U dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met de voorwaarden waaronder deze tools worden aangeboden door de relevante derde(n).

Wij kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (met inbegrip van het uitbrengen van nieuwe tools en hulpbronnen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zullen ook onderwerpen zijn aan deze Servicevoorwaarden.

Deel 8 - Links naar derden

Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Dienst beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten.

Links van derden op deze website kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons verbonden zijn. Wij zij niet verantwoordelijk voor het controleren of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid hiervan, noch zijn wij verantwoordelijk of aansprakelijk voor de materialen, websites, producten of diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor letsel of schade die verband houden met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, hulpbronnen, inhoud of andere transacties die zijn verricht via websites van derden. Lees het beleid en de richtlijnen van deze derden zorgvuldig door om ervoor te zorgen dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat.

Klachten, claims, bezwaren of vragen over producten van derden dienen aan de derde partij te worden gericht.

Deel 9 - Opmerkingen, feedback en andere inzendingen van gebruikers

Als u, op ons verzoek, bepaalde inzendingen indient (bijvoorbeeld voor deelname aan een wedstrijd) of ons, zonder verzoek daartoe, ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal stuurt, of dit nu online, per e-mail, per post of anderszins geschiedt (samengevat als ‘opmerkingen’), gaat u ermee akkoord dat wij deze opmerkingen te allen tijde, zonder beperking, op elk medium mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken.

Wij behouden het recht, maar zijn niet verplicht, om inhoud bewerken of verwijderen die wij naar eigen goeddunken onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of verwerpelijk achten, of die het intellectuele eigendom van een enige partij of deze Servicevoorwaarden schendt.

U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen inbreuk zullen maken op rechten van derden, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheidsrechten of ander persoonlijke of eigendomsrechten. U gaat er bovendien mee akkoord dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, grof of obsceen materiaal bevatten, of een computervirus of andere malware bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of hieraan gerelateerde website kan beïnvloeden. Het is niet toegestaan om een vervalst e-mailadres gebruiken, u zich als iemand anders dan uzelf voor te doen of ons of derden op andere wijze misleiden betreft de afkomst van uw opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijke voor alle door u gemaakte opmerkingen en de nauwkeurigheid hiervan.

Wij zijn niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor opmerkingen die door u of derden zijn geplaatst.

Deel 10 - Persoonsgegevens

Ons Levering & Retourbeleid is van toepassing op het verstrekken van persoonsgegevens via onze webshop.

Deel 11 - Fouten, onnauwkeurigheden en onvolledigheden

Het kan voorkomen dat informatie op onze website of in de Dienst typografische fouten, onnauwkeurigheden of onvolledigheden bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, levertijden en beschikbaarheid.

Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden en onvolledigheden ten alle tijden, zonder voorafgaande kennisgeving, te corrigeren, en om informatie bij te werken of bestellingen te annuleren indien informatie in de Dienst of op een verwante website onjuist is (ook nadat u uw bestelling heeft geplaatst).

Wij zijn niet verplicht om informatie in de Dienst of op een verwante website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, prijsinformatie, bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, behalve wanneer dit wettelijk vereist is.

Geen enkele specifieke update of wijzigingsdatum in de Dienst of op een aanverwante website, mag worden beschouwd als een teken dat alle informatie in de Dienst of op een verwante website is gewijzigd of bijgewerkt.

Deel 12 - Verbodsbepalingen

In aanvulling op andere verbodsbepalingen zoals beschreven in de Servicevoorwaarden, is het verboden om de website of inhoud daarvan te gebruiken:

(a) voor onwettige doeleinden; (b) om anderen aan te zetten tot het verrichten van of deelnemen aan onwettige handelingen; (c) om internationale, federale, provinciale of staatsvoorschriften, -regels, -wetten of plaatselijke verordeningen te overtreden; (d) om inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) om te misbruiken, beledigen, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, afkomst, leeftijd, nationaliteit of handicap; (f) om onjuiste of misleidende informatie te verstrekken, (g) om virussen of andere malware te uploaden of te verzenden die de functionaliteit of werking van de Dienst of een verwante website, andere websites of het internet aantast; (h) om persoonsgegevens van anderen te verzamelen of te traceren; (i) voor spam, phishing, pharming, pretexting, spider, crawling of scraping; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Dienst of een verwante website, andere websites of het internet te belemmeren of te omzeilen.

Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een aanverwante website te beëindigen vanwege het schenden van de verbodsbepalingen.

Deel 13 - Garantiedisclaimers; beperking van de aansprakelijkheid

Wij kunnen niet garanderen, verklaren of beloven dat uw gebruik van onze dienst ononderbroken, snel, veilig of foutloos kan plaatsvinden.

Wij kunnen niet garanderen dat de resultaten die door het gebruik van de dienst kunnen worden verkregen, nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn.

U gaat er mee akkoord dat wij de dienst ten alle tijde voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of annuleren, zonder voorafgaande kennisgeving.

U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik van, of uw onvermogen tot het gebruik van, de dienst geheel voor uw eigen risico is. De dienst en alle producten en diensten die via de dienst aan u worden verstrekt, worden (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld) in de “huidige staat” en “zoals verkrijgbaar” geleverd, zonder enige garanties, vertegenwoordiging of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij expliciet of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden betreft verkoopbaarheid, handelskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-schending.

In geen enkel geval zal Bambaw, onze directie, werkgevers, werknemers, verbonden ondernemingen, vertegenwoordigers, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentieverstrekkers aansprakelijk zijn voor enigerlei letsel, verlies, claim of directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale schade of vervolgschade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, winstderving, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, ongeacht of deze is gebaseerd op een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), risicoaansprakelijkheid of anderszins, als gevolg van uw gebruik van de dienst of producten die zijn verkregen via de dienst, of voor enige andere claim die verband houdt met uw gebruik van de dienst of product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of onvolledigheden in de inhoud, enig verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van het gebruik van de dienst of inhoud (of product) die via de dienst is verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld, zelfs indien u op de hoogte was gesteld van de mogelijkheid ervan.

Deel 14 - Vergoeding

U gaat ermee akkoord Bambaw en ons moederbedrijf, dochterondernemingen, verbonden ondernemingen, partners, werkgevers, directie, vertegenwoordigers, aannemers, licentieverstrekkers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers, te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen tegen elke claim of eis, inclusief billijke juridische kosten, die door een derde partij wordt gemaakt als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten waarnaar hierin wordt verwezen, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde.

Deel 15 - Scheidbaarheid

Indien wordt vastgesteld dat een bepaling in deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of onuitvoerbaar is, zal een dergelijke bepaling desalniettemin uitvoerbaar worden geacht, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en zal het onuitvoerbare als afgescheiden worden beschouwd van deze Servicevoorwaarden, waarbij een dergelijke vaststelling geen invloed zal hebben op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen.

Deel 16 - Beëindiging

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn ontstaan, blijven na beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden bestaan.

Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze worden beëindigd door u of door ons. U kunt deze Servicevoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons te informeren dat u niet langer gebruik wenst te maken van onze Diensten, of door te stoppen met het gebruik van onze website.

Indien u zich, naar ons eigen oordeel, niet houdt aan enige voorwaarde of bepaling in deze Servicevoorwaarden, of wanneer wij dit vermoeden, kunnen wij deze overeenkomst ten alle tijden, zonder voorafgaande kennisgeving, beëindigen, waarbij u aansprakelijk blijft voor alle bedragen die u tot en met de datum van beëindiging verschuldigd bent; en/of kunnen wij u de toegang tot onze Dienst (of een deel daarvan) ontzeggen.

Deel 17 - Gehele overeenkomst

Indien wij enig recht of enige bepaling van deze Servicevoorwaarden niet uitoefenen of uitvoeren, betekent dit niet dat wij van dat recht of die bepaling afzien.

De Servicevoorwaarden, beleidsmaatregelen of gebruiksregels die door ons op deze website of met betrekking tot de Dienst worden geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Dienst, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, berichtgevingen en voorstellen, hetzij mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden).

Eventuele onduidelijkheden bij de interpretatie van deze Servicevoorwaarden zullen niet in het nadeel van de opstellende partij worden beschouwd.

Deel 18 - Toepasselijk recht

Deze Servicevoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten op grond waarvan wij u Diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving en wetgeving van de Europese Unie.

Deel 19 - Wijzigingen in de servicevoorwaarden

U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden ten alle tijden op deze pagina bekijken.

Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze Servicevoorwaarden (of een gedeelte daarvan) bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen.

Door deze website of de Dienst te blijven bezoeken of gebruiken na de bekendmaking van wijzigingen aan deze Servicevoorwaarden, verklaart u akkoord te gaan met deze wijzigingen.

Deel 20 - Contactgegevens

Vragen over de Servicevoorwaarden kunnen worden verstuurd naar info@bambaw.com of via de post op het volgende adres:

Bambaw Co-Hive 5
Rue des francs 79
1040 Etterbeek
België